Stensø med beplantning

Dræn og stensøer

Vi udfører alle former for omfangsdræn, terrændræn samt faskiner, afvandingsrender, sokkelaffugter, stensøer/åer og regnbede.

Stensø – det flotte valg til skybrudssikring
En stensø / stenå er et flot alternativ til faskiner. De er udført som en sø og opfyldt med flotte sten i en lag-tykkelse, der giver mulighed for at vandet kan lagres imellem stenene før nedsivning. Fordelen ved en stensø/å er, at søen ikke er til fare for børn og dyr, og samtidig er den meget dekorativ.

Et regnbed et er bed med planter, der tåler oversvømmelse, hvor vandet i forbindelse med stort regnvejr kan oplagres før nedsivning.

Omfangsdræn
Et dræn der hindrer fugten at trænge ind i bygningen. Drænet nedgraves langt sokkelsen bund. Denne type opgaver kan løses, så længe jorden er fri for frost.

Sokkelaffugter
Et stålristsystem der gør det muligt at hæve terrænet omkring huset, og eventuelt at opnå niveaufri indgang. Sokkelaffugter muliggør også belægning i samme højde som soklens top.

Kontakt os for nærmere drøftelse om jeres specifikke opgave.

 

Stensø med beplantning
Stensø hvor den overskydende jord er anvendt til etablering af vold med beplantning.