Vedligeholdelse

Vi tilbyder alle former for vedligeholdelse af haver og parkanlæg mv. Arbejdet udføres for private, virksomheder, boligselskaber og grundejerforeninger.

Vedligeholdelsen sker efter dine ønsker og med fokus på dine særlige behov, og vi rådgiver selvfølgelig omkring dine muligheder. Du kan indgå faste aftaler eller ad hoc.

Eksempler på en sæsonaftales indhold:

Forår

 • Klargøring af haveanlæg
 • Fejning af belægning
 • Løvrivning
 • Nedklip af visne stauder
 • Beskæring af roser

Sommer

 • Græsslåning
 • Ukrutsbekæmpelse
 • Hækklipning og dvs. friklipning

Efterår

 • Fejning af belægninger
 • Afrivning af løv
 • Rensning af tagrender
 • Tømning af sandfang i tag- og vejbrønde
 • Beskæring af frugttræer

Vinter

se snerydning.